Χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων γυναικών στα καταστήματα κράτησης

«ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ»

Κολέσιας Ιωάννης – Καθηγητής Πληροφορικής, Διευθυντής 1ου ΣΔΕ Ελεώνα Θηβών

Ρουπάκα Ιωάννα – Εκπαιδευτικός Ά/θμιας Εκπαίδευσης, Διευθύντρια Ειδικού Σχολείου Θήβας

Ελληνικού Μαρία – Φιλόλογος, Ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών


Εισαγωγικά

foto4Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Κατάστημα Κράτησης των Γυναικείων Φυλακών στον Ελεώνα Θηβών ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2008 με Διευθυντή τον Κλήμη Πυρουνάκη. Κάθε χρόνο φοιτούν και στους δύο κύκλους σπουδών περίπου 30 γυναίκες. Παράλληλα στο χώρο του σχολείου λειτουργούν λυκειακά τμήματα αξιοποιώντας το θεσμό των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε αυτά είναι κυρίως εθελοντές, με εξαίρεση μία σχολική χρονιά, κατά την οποία εστάλησαν καθηγητές κάποιων ειδικοτήτων μέσω του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. Οι μαθήτριες του Λυκείου εγγράφονται σε Λύκειο της Θήβας, στο οποίο μεταφέρονται εκεί τις ημέρες των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Από το σχολικό έτος 2012-13 λειτουργεί τμήμα Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο οποίο διεξάγονται μαθήματα 2-3 φορές την εβδομάδα από δασκάλα που έρχεται από το πλησιέστερο δημοτικό σχολείο, συμπληρώνοντας το ωράριό της. Continue reading «Χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων γυναικών στα καταστήματα κράτησης»

Advertisements